» » Uzbekistán – nová vízová politika

Uzbekistán – nová vízová politika

posted in: Ostatní | 0

Již v únoru tohoto roku byl prezidentským dekretem zavedený zjednodušený vízový proces pro občany 39 států, včetně občanů České Republiky. Zjednodušení spočívá ve zrušení potřeby doložení turistického zvacího dopisu od právnické či fyzické osoby v Uzbekistánu, stejně jako ve zkrácení procesu udělení víza ve lhůtě dvou pracovních dnů (nepočítá se den příjmu dokumentů, resp. podání žádosti o vízum.

Stejný dekret také přinesl celou řadu výhod pro podnikatelské subjekty v oblasti turismu ve směru osvobození od daní a celních poplatků.

Kromě zavedení elektronického vízového systému přinesl poslední rok další modernizaci vízové politiky – zejména se jedná o dokument platný od 15. července 2018 o bezvízovém vstupu, přechodném pobytu a vycestování z Uzbecké republiky přes kontrolní stanoviště. Nový režim výrazně zjednodušil podmínky pro získání víza a občané cizích zemí do 16 let dokonce nemusejí vízum vůbec, pokud jejich pobyt v Uzbekistánu nepřesáhne dobu 90 dnů, pohybují se po státě za doprovodu zákonného zástupce a nedovrší během svého pobytu v republice 16. rok života.

Usnesení vlády má dále za cíl od 1. října 2018 zavést systém dodatečných vízových režimů pro různé kategorie příslušníků cizích států, kteří navštíví Republiku Uzbekistán. Jedná se například o typy víz:

„Hedvábná cesta“ – vízum pro turisty, kteří cestují v rámci Hedvábné stezky s uznáním vízových razítek z jiných zemí,

„Vatandoshh““ – pětiletá víza pro rodáky z Uzbekistánu a členy jejich rodiny,

„Golden Visa“ – desetileté vízum pro velké zahraniční investory.

Uzbekistán si od zaváděných opatření slibuje usnadnění dalšího vstupu cizích státních příslušníků včetně tranzitu a zastávky (tj. krátká zastávka nepřekračující 24 hodin dobu pobytu), a z toho plynoucí rozvoj cestovního ruchu, zlepšení ukazatelů v oblasti zaměstnanosti, výroby a vývozu, jakož i růst investic v ekonomice a celkový nárůst ekonomiky.

 

Uzbekistán v posledních dvou letech prochází významnou přeměnou od represivně-totalitního režimu uzavřeného státu k liberální otevřené zemi. Před dvěma roky došlo v Uzbekistánu ke výměně vládních představitelů a jen za první rok vlády nového prezidenta vzrostl počet turistů o 25 procent. Nyní mají bezvízový vstup do země povolený občané 7 cizích států a dalších 39 ho mají zjednodušený.

Vízum do Uzbekistánu pohodlně vyřídíte zde: http://viza-viptour.cz/viza/vizum-do-uzbekistanu/

 

 

Leave a Reply