Od 12. února 2017 ruší Bělorusko vízovou povinnost pro občany České republiky, kteří přicestují do Běloruska přes Národní letiště Minsk (kromě letů z Ruska a do Ruska). Pobyt  bez víza nesmí přesáhnout dobu 30 dnů (včetně dne příletu a odletu).

POZOR!! Stanovený postup bezvízového pohybu přes letiště neplatí pro osoby, vstupující do Běloruska lety z Ruské Federace, a také plánující odletět do letišť Ruské Federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).

Pro bezvízový vjezd do Běloruska je třeba mít:

 • Platný pas nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí.
 • Nejméně 23 EUR na každý den pobytu (v běloruských rublech, dolarech, eurech. Hotovost mohou kontrolovat na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv na území Běloruska příslušníci Ministerstva vnitra Republiky Bělarus. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou, pozváním k pobytu na území Běloruska potvrzené orgány Ministerstva vnitra Republiky Bělarus, potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska).
 • Doklad, na jehož základě je možné získání peněžních částek (cestovní šeky, cenné papíry a jiné).
 • Doklad o rezervaci v hotelu a platbě za ubytování.
 • Zvací dopis, kde bude uvedeno jméno zvoucí osoby, žádající o vjezd cizince, o zaplacení veškerých nákladů spojených s jeho pobytem a výjezdem.
 • Rezervace letenky nebo jízdenky do své nebo třetí země.
 • Cestovní pojištění platné v Bělorusku, které musí obsahovat: název a sídlo pojišťovny, telefon pojišťovny nebo mezinárodní asistence, jméno, datum narození a adresu cizího státního příslušníka; územní platnost pojištění, z níž plyne, že pojištění se vztahuje na území Běloruska (územní platnost “Bělorusko”, “Evropa” nebo “Celý svět”); dobu platnosti, odpovídající pobytu cizího státního příslušníka na území Běloruska; výši limitu pojištění léčebných výloh minimálně 10 000 EUR v korunovém ekvivalentu;
 • Cizí státní příslušníci, jimž je povolen bezvízový vstup do Běloruské republiky jsou povinni mít zdravotní pojištění, pojistnou smlouvu nebo kartičku pojištěnce, v souladu s výše uvedenými podmínkami, na hranicích při vstupu do země.

Nadále platí:

!!!Pro občany EU vč. České republiky platí při cestách do Běloruska vízová povinnost!!!

Vízum je možno získat i po příletu na letišti v Minsku. V tom případě je ale nutné alespoň tři pracovní dny předem doručit na letiště v Minsku podpůrné doklady pro získání víza (pozvání běloruské strany). Adresa pro doručení dokumentů je 220054, г. Минск, территория Национального аэропорта «Минск», УВВ ГКУ МИД.

V ostatních případech:

K návštěvě Běloruska potřebují občané České republiky vízum vystavené konzulárním oddělením Velvyslanectví Republiky Bělorusko v Praze.

Naše cestovní agentura Vám ráda poskytne veškeré své služby při vyřizování víz. Na hranicích se víza nevydávají.

Vízum se vydává na dobu určitou (v souladu s termíny uvedenými v pozvání nebo voucheru). Pro kombinované turistické cesty (např. Bělorusko-Rusko-Bělorusko apod.), kdy cizinec navštíví Bělorusko dvakrát, je nutné mít vízum pro dva vstupy.Víza pro vstup do jiných zemí SNS vystavují konzuláty těchto zemí.

Turistické víza do Běloruska

Turistické vízum se vydává na základě turistického voucheru, který Vám může naše cestovní agentura zařídit. Vízum je vždy platné pouze 30 dní a je jednovstupové.

Dokumenty potřebné pro získání turistického víza do Běloruska

 1. Cestovní pas (pas musí být platný min. 6 měsíců po plánovaném návratu z Běloruska)
 2. 1 x fotografie 3 x 4 cm
 3. 1 x vyplněný formulář ( ke stažení zde )
 4. Pozvání (může zajistit naše cestovní agentura)
 5. Ověřená plná moc zplnomocňující k podání žádosti

Služební vízum do Běloruska

Pro občany ČR lze vyřídit krátkodobé služební vízum bez pozvání v případě, že doba pobytu v Bělorusku nepřesáhne 30 dnů. Pro vyřízení víza na dva a více vstupu s maximální platnosti 1 rok je potřeba mít pozvání od partnerské organizaci v Bělorusku.

Dokumenty potřebné pro získání služebního víza do Běloruska

 1. Cestovní pas (pas musí být platný min. 6 měsíců po plánovaném návratu z Běloruska)
 2. 1 x fotografie 3 x 4 cm
 3. 1 x vyplněný formulář ( ke stažení zde )
 4. Pozvání od běloruské organizace podle stanoveného vzoru (lze stáhnout zde)

V případě, že potřebujete služební vízum s platností delší než 90 dnů (maximálně 1 rok) musíte doložit:

 1. originál zvacího dopisu od partnerské běloruské organizace dle stanoveného vzoru (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a s kulatým razítkem)
 2. originál výpisu zvoucí běloruské organizace z rejstříku právnických a fyzických osob Běloruské republik,
 3. kopii smlouvy o spolupráci mezi běloruskou právnickou osobou a českou právnickou nebo fyzickou osobou nebo kopii zakládací listiny potvrzující, že osoba, která žádá o vízum, je členem statutárního orgánu běloruské organizace. Na kopii smlouvy musí být originální razítko české firmy s podpisem a v ruštině rukou dopsáno, že kopie je shodná s originálem
 4. originál vysílacího dopisu české organizace (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a razítkem)

Tranzitní vízum do Běloruska

Jsou vystavována na základě platného víza do cílové země (např. Ruska).

Doba vyřízení víz: Standard — 7 dní, Express — 3 dny.

Úřední hodiny konzulárního oddělení:

Po, St, Pá: 09:00 — 12:00 podání žádosti

14:00 – 16:00 vyzvednutí žádosti

Čt — zavřeno

POZOR!!! Rozhodnutí o vydání víza je v plné kompetenci konzulárního úředníka, klient na vydání víza nemá právní nárok. V případě zamítnutí vydání víza příslušným konzulátem nemá právo na vrácení poplatků spojených s vyřízením víza.

Žádost o vízum

Akční nabídky ubytováníBooking.com