Upozornění: s platností od 18.10.2019 budou žadatelům o víza snímány otisky prstů!                        Do 31.12.2023 se mohou žádosti na 1 nebo 2 vstupové vízum podávat bez otisků prstů. 

Více informace na stránkách velvyslanectví ČLR v Praze: http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1696910.htm

Turistické vízum do Číny

je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem turistiky, návštěvy příbuzných či jiných osobních záležitostí (délka pobytu nepřesahuje 30 dní,1 nebo výjimečně 2 vstupy, platnost 3 měsíce).

Potřebné doklady pro vyřízení turistického víza do Číny

 1. cestovní pas (platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum) a fotokopie přední strany pasu s osobními údaji
 2. 1x kompletně a podle skutečnosti vyplněný online formulář (odkaz na formulář na stránkách čínského vízového centra https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/  –   „new application form“                                                                                                 – do formuláře je třeba nahrát sken fotografie pasového formátu s bílým pozadím, bez brýlí) Požadavky na fotografie najdete zde        – po vyplnění se formulář vytiskne a 2x podepíše (formulář má dvě části, podpis je třeba na každé části)
 3. originál fotografie pasového formátu s bílým pozadím bez brýlí (stejná, jako fotografie nahraná do formuláře
 4. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace
 5. detailní itinerář cesty po Číně (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování)
 6. rezervace ubytování (případně zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující informace o zajištěném ubytování)
 7. cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně
 8. výpis z vlastního účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD na den pobytu v Číně na osobu)
 9. potvrzení o zaměstnání + souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené
 10. OSVČ aktuální výpis z živnostenského rejstříku
 11. nezaměstnaní musí mít potvrzení z úřadu práce a výpis zůstatku na účtu
 12. studenti – potvrzení o studiu
 13. u nezletilého ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny obsahující také prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého
 14. při návštěvě přátel je potřeba mít zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující její kontaktní informace. Pokud je kontaktní osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu či pasu; pokud je kontaktní osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a kopii jeho platného víza/povolení k pobytu v ČLR
 15. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR
 16. žadatelé, kteří se aktivně účastní sportovní akce, musí dodat oficiální pozvání „Invitation Letter of Duly Authorized Unit“ nebo zvací dopis od organizátora úředně potvrzený dopisem «Confirmation Letter of Invitation»

Business vízum do Číny

je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem návštěvy, výzkumu, vyučování, obchodu, výměny v oblasti vědy, technologií, vzdělání, kultury a sportu, za účelem účasti na různých obchodních veletrzích a výstavách, za účelem krátkodobého studijního pobytu či stáže, a to na dobu ne delší než 180 dní.

Potřebné doklady pro vyřízení služebního víza do Číny

 1. cestovní pas (platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum) a fotokopie přední strany pasu s osobními údaji
 2. 1x kompletně a podle skutečnosti vyplněný online formulář (odkaz na formulář na stránkách čínského vízového centra https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/  –  „new application form“                                                                                                     – do formuláře je třeba nahrát sken fotografie pasového formátu s bílým pozadím, bez brýlí) Požadavky na fotografie najdete zde          – po vyplnění se formulář vytiskne a 2x podepíše (formulář má dvě části, podpis je třeba na každé části)
 3. originál fotografie pasového formátu s bílým pozadím bez brýlí (stejná, jako fotografie nahraná do formuláře)
 4. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace
 5. oficiální pozvání „InvitationLetterof Duly Authorized Unit“ nebo zvací dopis od zvoucí organizace či společnosti na hlavičkovém papíře, psaný v čínském jazyce, který musí obsahovat následující informace: (I) informace o žadateli: jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu. (II) informace o návštěvě žadatele: účel návštěvy Číny, časové rozmezí návštěvy, místo návštěvy, vztahy mezi žadatelem a zvoucí organizací nebo společností, způsob finančního krytí návštěvy.(III) informace o zvoucí organizaci nebo společnosti: název zvoucí organizace nebo společnosti, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby ze zvoucí organizace nebo společnosti
 6. žadatelé, kteří se účastní veletrhu Canton Fair, musí mít zvací dopis vydaný organizátorem veletrhu.
 7. žadatelé, kteří se aktivně účastní sportovní akce, musí dodat oficiální pozvání «InvitationLetterof Duly Authorized Unit» nebo zvací dopis od organizátora úředně potvrzený dopisem «ConfirmationLetterofInvitation» a potvrzení o rezervaci zpáteční letenky

Tranzitní vízum do Číny

Není potřeba do 24 hodin pobytu v tranzitním prostoru.

72-hodinový bezvízový tranzit v Pekingu a Šanghaji.

Za účelem podpory personální výměny mezi Čínou a dalšími zeměmi mohou od 1. ledna 2013 občané příslušných zemí s platnou letenkou do třetí země na letišti Pekingu a Šanghaji využít politiky 72-hodinového bezvízového tranzitu.

Doba vyřízení víz: Standard — 8 dní.

Pracovní doba Konzulárního oddělení:

Po – Pá od 09.00 do 11.30.

Více informaci Vám poskytneme v naší cestovní kanceláři.

POZOR!!! Rozhodnutí o vydání víza je v plné kompetenci konzulárního úředníka, klient na vydání víza nemá právní nárok. V případě zamítnutí vydání víza příslušným konzulátem nemá právo na vrácení poplatků spojených s vyřízením víza.

Žádost o vízum

Akční nabídky ubytováníBooking.com