Od 01.08.2023  občané EU mohou  žádat o elektronická obchodní / turistická / humanitární víza pro návštěvu Ruska.  E-vízum je platné 60 dní od data vystavení, maximální délka pobytu je 16 dní. Požádat o vízum můžete nejdříve 40 dní před plánovaným odjezdem, nejpozději však 7 dní.  Doba zajištění víza je 4-5 dní.

Upozorňujeme, že e-vízum Vám negarantuje právo pro vstup na území RF a vstup Vám může být odepřen při hraniční kontrole v souladu s platnými zákony Ruské federace.

POZOR!! Bezvízový vstup do Běloruska se nevztahuje na Ruskou Federaci. V případě letu do Ruska přes Bělorusko je nutné vyřídit běloruské tranzitní vízum. Stanovený postup bezvízového pohybu  přes letiště neplatí pro osoby, vstupující do Běloruska lety z Ruské Federace, a také plánující odletět do letišť Ruské Federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).

!! Stálé tu zůstává možnost  zajištění víza přes  konzulát RF v Praze!!

Turistické vízum do Ruska

Turistické vízum je platné max. 90 dnů a může být jednovstupové nebo dvouvstupové. V případě dvouvstupového turistického víza musí být druhý vstup proveden z jakékoliv jiné země kromě České Republiky (např. Praha – Petrohrad – Helsinky – Moskva).

Potřebné doklady pro vyřízení turistického víza do Ruska

 1. Cestovní pas (pas musí být platný min. 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruska + volná dvoustránka)
 2. 1 x fotografie 3,5×4,5 cm, pozadí bílé
 3. 1 x vyplněný formulář — visa.kdmid.ru
 4. Kopie cestovního pojištění platné v RF (v případě zájmu si můžete naším prostřednictvím vyřídit cestovní pojištění)
 5. Turistický voucher nebo pozvání (můžeme zajistit)

Služební vízum do Ruska

Služební vízum do Ruska může mít platnost:

 • 1 měsíc — 3 měsíce (1 nebo 2 vstupy),
 • 1 rok (pro více vstupů, pobyt až 90 dnů pro jeden vstup v každých 180 dnech)

Potřebné doklady pro vyřízení služebního víza do Ruska

 1. Cestovní pas (platnost pasu musí být 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruska + volná dvoustránka)
 2. 1 x fotografie 3,5×4,5 cm
 3. 1 x vyplněný dotazník
 4. Kopie cestovního pojištění platné v RF
 5. Pozvání, které musí být vyřízeno přes Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace nebo originál dopisu od partnerské ruské firmy na hlavičkovém papíře se všemi potřebnými náležitostmi (tato pozvání důkladně se prověřují a posílají se do Moskvy na odsouhlasení, proto se doba vyhotovení víza může prodloužit)

Návštěvní vízum do Ruska

Návštěvní vízum do Ruska (soukromé návštěvy) se vystavuje na základě oficiálního pozvání od občana RF prostřednictvím oddělení víz a registrací RF (OVIR).

Tranzitní vízum do Ruska

Tranzitní vízum do Ruska se vystavuje na základě platného víza do jiné cílové země (např. Kazachstánu).

Doba vyřízení víz: Standard — 8 dní, Express — 4 dny.

Poznámky

 • Od 01.11.2007 vstoupil v platnost zákon o vydávání víz do RF, ve kterém bylo schváleno následující: Občáne těchto níže uvedených států musí při žádosti o vízum předkládat doklad o povolení k pobytu na území ČR nad 90 dnů.Přehled států: Albánie, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Německo, Řecko, Egypt, Irsko, Island, Španělsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie, Mali, Mexico, Nový Zéland, Norsko, Arabské Emiráty, Korea, Slovinsko, Siera Leone, Finsko, Chorvatsko, Švýcarsko, Estonsko, JAR a Japonsko
 • pro občany Austrálie a USA doba vyřízení víza je 14 dní.
 • Předložení falešných dokumentu či dotazníku s nepravdivými údaji bude mít za následek zákaz vjezdu do RF.
 • Udělení víza plně záleží na rozhodnutí konzulátu Ruské Federace (stejně jako kteréhokoliv jiného konzulátu), který odmítnutí vydání víza nekomentuje a nevrací konzulární poplatek.

Po příjezdu do Ruské Federace — registrace

Podle zákona opobytu cizinců na území Ruska je bezpodmínečně nutné, aby se cizinec při pobytu nad 5 pracovních dnů zaregistroval.

Při obdržení víza do Ruské Federace, nezapomeňte zkontrolovat následující údaje:

Počet vstupů 1 vstup, 2 vstupy, mnoho vstupů

Typ víza — turistické, obchodní, soukromé, humanitární, studijní, pracovní, tranzitní.

Platnost ruského víza

Jméno a příjmení — důležité je, aby bylo správně napsáno v anglické variantě. Drobné odchylky v azbuce jsou způsobeny fonetickým přepisem jmen.

Správnost udajů — zkontrolujte, zda souhlasí údaje o vašem občanství, číslo pasu a pohlaví (bohužel se může stát, že při tisku víza dojde k pochybení i v tomto údaji a pokud je přehlédnut, může dojít někdy až k absurdním situacím na hranicích).

Další údaje. U víz delších než 90 dnů uvedeno – platné 90 dnů z každých 180. Tato podmínka platí pro všechny typy dlouhodobých víz s výjimkou pracovního a studijníjo. Pokud se potřebujete v Rusku nacházet delší dobu než je 90 dnů z každého půl roku, musíte mít buď vízum pracovní či studijní nebo přechodný či trvalý pobyt na území RF.

Ruský konzulát v Praze

Adresa konzulátu Ruské federaci v Praze: Korunovační 34, 16000 Praha 6

Telefon:  +(420) 233 374 093 (informační centrům denně od 15-17 hod).

E-mail: rusconscz@mid.ru

Pracovní doba Konzulárního oddělení RF: ponděli-pátek od 09:00 do 13:00.

POZOR!!! Rozhodnutí o vydání víza je v plné kompetenci konzulárního úředníka, klient na vydání víza nemá právní nárok. V případě zamítnutí vydání víza příslušným konzulátem nemá právo na vrácení poplatků spojených s vyřízením víza.

Žádost o vízum

Akční nabídky ubytováníBooking.com