Cestující s českým pasem musí proto před cestou do Kanady požádat o vstupní vízum.

Od 21. prosince 2009 vyřizuje žádosti o víza pro krátkodobý pobyt v Kanadě (návštěvnická víza) Velvyslanectví Kanady v Praze.

Každý žadatel musí odpovědět na všechny otázky uvedené ve formulářích.Formulář Žádost o dočasný pobyt podaná mimo Kanadu je nutné vyplnit elektronicky, potvrdit a vytisknout s čárovým kódem, který přiložte k žádosti.Formuláře a potřebné dokumenty je třeba doložit v anglickém či francouzském jazyce. Dokumenty v jiném než anglickém či francouzském jazyce je nutné přeložit (s výjimkou výpisů z účtu).

Turistické vízum do Kanady

Vízum se vydává na 6 měsíců pro 1 vstup.

Potřebné doklady pro vyřízení turistického víza do Kanady:

 • cestovní pas (nejlépe biometrický) s platnosti min. 6 měsíců od data plánovaného odjezdu z Kanady
 • kopii datové strany pasu
 • vyplněnou žádost (application for a temporary resident visa.pdf) v angličtině nebo francouzštině
 • vyplněný dotazník (additional family information.pdf) v angličtině nebo francouzštině
 • vyplněný dotazník (schedule1.pdf)
 • vyplněné prohlášení na ( Statutory declaration – ke stažení zde ), pouze v případě, že cestuje nesezadaný pár, který dohromady dokládá výpisy z účtů a ostatní společné doklady pouze za jednoho z nich
 • 2 fotografie pasového formátu se jménem a datem narození na zadní straně
 • harmonogram cesty v angličtině
 • kopii rezervace letenky
 • bankovní výpis za poslední 3 měsíce (turistům doporučujeme doložit 100–150 CAD na osobu a den)
 • u OSVČ: živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání či jiné finanční dokumenty
 • zvací dopis od příbuzného nebo známého z Kanady s trvalým pobytem nebo potvrzení o zaplacení hotelu
 • při studijním pobytu do 6 měsíců potvrzení ze školy o zaplacení školného a ubytování
 • potvrzení o zaměstnání (funkce, délka pracovního poměru, souhlas zaměstnavatele s vaší dovolenou)
 • potvrzení o studiu
 • u důchodců doklad o důchodovém zabezpečení
 • u nezletilých dětí notářsky ověřený souhlas obou rodičů v angličtině, pokud s nimi necestují do Kanady, pokud cestují pouze s jedním rodičem, musí předložit ověřený souhlas v angličtině druhého rodiče
 • kopii rodného listu (pouze u nezletilých dětí) a povolení od školy, pokud děti cestují ve školním roce

Služební vízum do Kanady

Vízum se vydává na 6 měsíců pro 1 vstup nebo více vstupů na 10 let.

Potřebné doklady pro vyřízení služebního víza do Kanady:

 • cestovní pas (nejlépe biometrický) s platnosti min. 6 měsíců od data plánovaného odjezdu z Kanady
 • kopii datové strany pasu
 • vyplněnou žádost (application for a temporary resident visa.pdf) v angličtině nebo francouzštině
 • vyplněný dotazník (additional family information.pdf) v angličtině nebo francouzštině
 • vyplněný dotazník (schedule1.pdf)
 • 2 fotografie pasového formátu se jménem a datem narození na zadní straně
 • zvací dopis od partnerské organizaci
 • vysílací dopis od zaměstnavatele, ve kterém by mělo být uvedeno která strana platí náklady spojené s cestou žadatele
 • kopii rezervace letenky

Doba vyřízení víza do Kanady přes konzulát: min. 10 pracovních dní.

 

Žádost o vízum