Pro vstup na území je zapotřebí mít vízum, které je možno obdržet na velvyslanectví Ománu ve Vídni. Turistický vízum do 30-ti dnů je možné dostát na mezinárodním letišti v Muscatu. Pro získání víza stačí jen platný pás.

Doklady potřebné pro získání turistického víza do Ománu:

  • platný cestovní pas (min. 6 měsíců po skončení platnosti víza)
  • 3 x fotografie
  • 1 x vyplněnou žádost
  • písemné potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a výši příjmu (ve trojím anglickém vyhotovení).

Při příjezdu do Ománu se vyplňuje formulář «vstupní karta» obsahující běžná osobní data uvedená v cestovním pasu a odevzdává se pasové kontrole. Při výjezdu se vyplňuje tzv.”výstupní karta”.

 

Žádost o vízum