Pro vstup na území je zapotřebí mít vízum, které je možno obdržet na velvyslanectví SAK v Praze. Podání žádosti je pouze osobní.

Pokud v Saúdské Arábie navštěvujete někoho s sourozenců, potřebujete zařídit Family visitor visa. K tomu je zapotřebí pozvání od rodinného příslušníka ze SA a registrační číslo z MZV SA.

Dokumenty potřebné pro získání služebního víza do Saúdské Arábie:

 • cestovní pas, platný minimálně 9 měsíců od data vstupu do Saúdské Arábie
 • vyplněnou anketu
 • 2 x průkazové foto
 • kopii datové stránky pasu
 • rezervace zpáteční letenky
 • vysílací dopis české firmy, ověřený Hospodářskou komorou ČR
 • Pozvání od partnerské firmy ze Saúdské Arábie s registračním číslem Ministerstva zahraničních věcí SA a ověřený obchodní komorou SA
 • výpis z obchodního rejstříku SA firmy
 • výpis z obchodního rejstříku české firmy
 • žadatel musí vyplnit elektronický formulář: https://enjazit.com.sa/default.asp, zaplatit jej online platební kartou, vytisknout a dodat spolu s podklady
 • u služebních cest je nutné na stránkách Enjazit.com jako druh cesty zvolit „Commercial visit“
 • kopie diplomu nebo jiného dokladu o vzdělání

Doba vyřízení — 1 týden.

 

Žádost o vízum