Občanům ČR je automaticky udělováno turistické vízum (visitor´s visa) formou razítka do cestovního pasu při vstupu na území Království Tonga a to bezplatně na dobu 31 dnů.

 

Žádost o vízum