Držitelé platných cestovních pasů ČR mohou cestovat na Nový Zéland bez víz na dobu pobytu maximálně 90 dnů.

UPOZORNĚNÍ:

Čeští občané cestující v rámci bezvízového styku jsou při vstupu do země podrobeni hraniční kontrole a musejí splňovat následující požadavky:

  • mít dobrý zdravotní stav a být trestně bezúhonní
  • mít cestovní pas s platnosti nejméně 3 měsíce po dni odcestování z Nového Zélandu
  • prokázat, že mají k dispozici dostatek finančních prostředků, které jsou určené na uhrazení nákladů spojených s pobytem (minimálně NZ$ 1.000 na každý měsíc pobytu na Novém Zélandu), a to jednou z těchto forem: hotovost, cestovní šeky, kreditní karta s výpisem z bankovního účtu nebo potvrzení o převodu peněz do některé novozélandské banky 

    Žádost o vízum