Pro nezávaznou poptávku zajištění víz prosíme o vyplnění kontaktního formuláře. Náši pracovníci Vás následně budou kontaktovat za účelem upřesnění detailů.

  Váš e-mail (vyžadováno):

  Váš telefon:

  Vízum do (vyžadováno):

  Vaše zpráva:

  Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři výslovně souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů za účelem poskytnutí nabídky, či samotnému zprostředkování víz.

  Souhlasím s tím, aby VIP TOUR, s.r.o. se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČ 257 24 037, zpracovávala mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora výše uvedeném.

  Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno pouze písemně a to s účinností 30 dnů ode dne kdy bude odvolání doručeno a evidováno v databázi.