Víza do Austrálie se dělí na evisitor visa (do 90dnů pobytu), evisa (nad 90 dnů), studentský vizum, tranzitní vizum.

Evisitor visa do Austrálie (do 90 dnů)

 • doba pobytu je maximálně 90 dní, počet vstupů je neomezený
 • platnost víza maximálně 1 rok ode dne vydání
 • k turistickým i služebním účelům
 • vízum potřebujete, pokud cestujete do Austrálie jako turista, na služební cestu, na rodinnou návštěvu, sportovní akci, studijní pobyt do 12 týdnů a podobně
 • evisitor platí pro všechny členy EU
 • evisitor visa není pracovní povolení
 • australský imigrační úřad si může k žádosti kdykoliv vyžádat namátkou dodatečné dokumenty (potvrzení od zaměstnavatele, výpisy z banky, itinerář cesty a podobně)
 • po odevzdání podkladů na příslušný imigrační úřad již není možné měnit termín platnosti víza, typ víza a dobu vyřízeni
 • upozorňujeme cestovatele s platným vízem, že jim mohou úřady vstup do Austrálie zamítnout bez udání důvodu

Dokumenty potřebné pro získání krátkodobého víza do Austrálie:

 • cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců po plánovaném návratu z Austrálii
 • vyplněnou anketu
 • nezletilé děti a senioři nad 75 let nemusí u evisitor visa dokládat žádné další dokumenty k cestě

Doba vyřízení: 2-8 dní.

Evisa do Austrálie (nad 90 dnů)

 • doba pobytu je nad 90 dnů, počet vstupů je neomezený
 • platnost víza maximálně 1 rok ode dne vydání
 • evisa není pracovní vízum
 • australský imigrační úřad si může k žádosti kdykoliv vyžádat namátkou dodatečné dokumenty (potvrzení od zaměstnavatele, výpisy z banky, itinerář cesty a podobně)
 • po odevzdání podkladů na příslušný imigrační úřad již není možné měnit termín platnosti víza, typ víza a dobu vyřízeni

Dokumenty potřebné pro získání krátkodobého víza do Austrálie:

 • cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců po plánovaném návratu
 • vyplněnou anketu
 • nezletilí kopii rodného listu, notářsky ověřený souhlas rodičů a notářem ověřenou kopii pasů nebo občanských průkazů rodičů (pokud necestují s rodiči, ale jiným dospělým)
 • cestovatelé nad 70 let potvrzení od lékaře na formuláři Medical Assessment a kopii pojištěných léčebných výloh
 • konzulát může vyžádat další dokumenty

Doba vyřízení: 2-8 dní.

Studijní vízum do Austrálie s pracovním povolením

 • platnost víza maximálně 5 let
 • poskytuje možnost legálně pracovat do 20 hod./týdně
 • vydává se pouze žadatelům o studium na odborných a jazykových školách

Doba vyřízení: 6-8 týdnů.

Tranzitní vízum do Austrálie

 • v případě, že neopustíte letiště po dobu maximálně 8 hod. vízum není potřeba
 • v případě, že doba pobytu přesáhne 8 hod. musíte zažádat o evisitor visa

 

Žádost o vízum