Vízum k návštěvě Indie potřebují jak občané České republiky tak i občané jiné státní příslušností.

Změna: Nyní musí žadatelé o vízum podávat žádosti o vízum na ambasádě osobně! Při podání jim budou odebírány biometrické údaje (otisky prstů, fotografie), které mají platnost 5 let.

Žadatelům, kteří podání žádostí s odebráním biometrických údajů absolvovali, můžeme po dobu platnosti odebraných údajů víza přes ambasádu zprostředkovat (pouze za předpokladu, že o vízum žádají do stejného pasu – v případě jiného pasu je potřeba znovu žádost podat osobně).

Pro žadatele, kteří si žádost podali na ambasádě osobně nabízíme možnost vyzvednutí pasu s vyřízeným vízem.

Turistické vízum do Indie:

Turistické vízum je do Indie obvykle šestiměsíční maximálně sjedním vstupem.

Dokumenty potřebné pro získání víza do Indie:

 1. cestovní pas s platností 1 rok od vydání víza
 2. 2x foto formátu 5x5cm na bílém pozadí
 3. rezervace zpáteční letenky
 4. vyplněný formulář na adrese: https://indianvisaonline.gov.in/visa/
 5. (vyplňuje se anglicky, při vyplňování vyberte „Czech-Prague“ v políčku „Indian Mission“), po vyplnění vytiskněte 1 kopii, dvakrát podepište (jednou pod fotografií a podruhé na konci formuláře)
 6. vyplněný business form
 7. pro business vízum (pouze pro návštěvy veletrhů, výstav, jednání a podobně) zvací dopis z Indie (stačí faxovoukopii) a vysílací dopis od české firmy (originál)
 8. pro zaměstnanecké vízum (instalace, údržba nebo opravy zařízení českými pracovníky, školení indických zaměstnanců atd.) vyplněný business form a smlouvu o zaměstnaneckém poměru českých pracovníků u indické firmy na danou dobu vykonávaných prací

 

Služební vízum do Indie:

Obchodní vízum opravňující k několika vstupům se vydává sroční platností, vždy se odvíjí od zvacího a vysílacího dopisu. Platnost víza začíná dnem podání žádosti na konzulát. Délka pobytu v Indii při jedné návštěvě nesmí překročit šest měsíců. K žádosti o obchodní vízum má být přiložen dopis oprávněného zástupce zaměstnavatelské organizace, který objasní povahu účelu cesty žadatele do Indie a potvrdí, že byl žadatel vybaven dostatečnými prostředky k pokrytí svých potřeb i jiných výdajů v Indii.

Dokumenty potřebné pro získání víza do Indie:

 1. cestovní pas s platností 1 rok od vydání víza
 2. 2x foto formátu 5x5cm na bílém pozadí
 3. rezervace zpáteční letenky
 4. vyplněný formulář na adrese: https://indianvisaonline.gov.in/visa/ (vyplňuje se anglicky, při vyplňování vyberte „Czech-Prague“ v políčku „Indian Mission“), po vyplnění vytiskněte1 kopii, dvakrát podepište (jednou pod fotografií a podruhé na konci formuláře)
 5. vyplněný business form
 6. pro business vízumzvací dopis z Indie a vysílací dopis od české firmy
 7. pro zaměstnanecké vízum (instalace nebo opravy zařízení, školení indických zaměstnanců atd.) vyplněný business form a smlouvu o zaměstnaneckém poměru českých pracovníků u indické firmy na danou dobu vykonávaných prací.

Tranzitní vízum do Indie:

S jedním nebo dvěma vstupy a platností 15 dní se vydává žadatelům, kteří budou Indií projíždět. Občané ČR nepotřebují tranzitní vízum, pokud neopustí tranzitní prostor letiště.

Při tranzitní cestě přes Indii do Nepálu, pro oba směry musíte mít jen jedno vízum — turistické pro 2 vstupy.

Doba vyřízení víz do Indie: Standard – 8 dní.

Pracovní doba Konzulárního oddělení:

Po-Pá 09:30-12:00 podání žádosti

16:00-17:00 vydání hotových dokladů

 

Žádost o vízum