Češí, kteří cestují do Kiribati na dobu do 30-ti dnů nemají vízovou povinnost. Pro vstup do zemí potřebují mít cestovní pas který je platný ještě nejméně tři měsíce po plánovaném návratu, zpáteční letenku a dostatek finančních prostředku na dobu pobytu v republice.

Nejbližší zastupitelský úřad Kiribati je v Německu v Hamburgu. Adresa: Roedingsmarkt 16, 20459 Hamburg, telefon + 49 40 3614112, fax + 49 40 36146123.

 

Žádost o vízum