Vízum je možno získat na Velvyslanectví Tanzanie v Berlíně a na všech leteckých, silničních, železničních a námořních, resp. jezerních, hraničních přechodech.

Dokumenty potřebné pro získání služebního víza do Tanzanie:

  • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném vstupu do Tanzanie
  • vyplněný formulář
  • fotografii
  • zpáteční letenku

Doba vyřízení víza na konzulátu — 3-4 týdny.

 

Žádost o vízum